Deelnemende kunstenaars 2019

Christian Hansen
Christian Hansen (Brussel) onderzoekt in zijn werk het gegeven van groene ‘corridors’, passages doorheen heel Europa waarbij insecten en planten met elkaar in verbinding kunnen blijven en geen eilanden vormen. Hij was reeds in verschillende landen in residentie waar hij het landschap als narratief element gebruikt voor zijn muziekinstallaties en video’s.
Ella Vandenbussche en Lena Vandenbussche
Ella Vandenbussche en Lena Vandenbussche (Zwalm/Gent) willen tijdens deze editie samen een werk creëren geïnspireerd op hun omgeving. Lena tast in haar werk de grenzen af tussen textiel, installatie, interieur en scenografie. Ella laat zich inspireren door de vormgeving van haar omgeving, werkt situaties, beeld en taal. Tijdens deze editie maken ze een installatie, verder bouwend op het Zwalmse landschap.
Francesca Chiacchio
Francesca Chiacchio (Brussel) creëert collectieve performances in de ruimte die haar gegeven wordt. Aan de hand van haar eigen kleur- en codesysteem ontwikkelt ze complexe en ludieke situaties die door het publiek gelezen of gevolgd kunnen worden aan de hand van fanzines die de handleiding vormen bij de publieke presentaties.
Franky DC
Franky DC’s (Brussel) artistiek werk is een lange termijn onderzoek naar het fenomeen van de selectieve waarneming. Een belangrijk onderzoeksdomein is de ‘blinde vlek’: waarom is dit anatomisch, medisch aanwijsbaar punt achterin de menselijke oogbol aanwezig? DC wil visueel interveniëren in het landschap van Zwalm en hiermee een stelling innemen over veranderingen in onze beeldcultuur.
hans Andreas R.
hans Andreas R. (Brussel) is een beeldend kunstenaar, nieuwsgierig naar het begrip en de mechanica van de kunsten. Zijn artistieke praktijk werkt als een théatron (oud-Griekse voor theater), wat zoveel betekent als “een plek om te zien”. In deze théatron vormt een dramaturgie of scenografie het spel waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd om te komen kijken.
Jesse Cremers
Jesse Cremers (Geraardsbergen) is een beeldend kunstenaar die creatieve oplossingen bedenkt voor problemen die in se niet bestaan. Zijn werk is tweeledig: veel werken ontstaan op projectbasis in situ; maar hij werkt ook aan zijn eigen oeuvre geïnspireerd door en met (gevonden) materiaal. Zijn sculpturen zijn vaak groot, maar in de marge van dit werk worden ook kleinere poëtische stukken gecreëerd.
Johan Tahon
Johan Tahon (Zwalm) is beeldend kunstenaar wiens sculpturen de ‘condition humaine’ verbeelden. De vaak vervormde gestalten doen denken aan het menselijk lichaam maar getuigen ook van een andere werkelijkheid. De kunstenaar probeert aan de hand van zijn beelden de wereld van het onbewuste te benaderen. In Kunst&Zwalm zal zijn beeldhouwkunst in gesprek gaan met het gegeven parcours.
Lies Van Damme
Lies Van Damme (Zingem) is illustrator en tekenaar. Via beelden probeert ze iets tot een verhaal te maken. Haar werk wordt gekenmerkt door een zekere melancholie en naïviteit en vertrekt altijd vanuit het observeren en registreren om nieuw beeldend werk te maken.
Lotte Van den Audenaeren
Lotte Van den Audenaeren’s (Brussel) maakt in-situ installaties, textielwerken, keramiekobjecten, lichtsculpturen en woordbeelden die ruimte laten voor transformatie. Vaak gaat het om tijdelijke interventies in het landschap of de stedelijke ruimte. Het zijn momentopnames, aanduidingen van en in de tijd, processen waarin tijd stolt en materialiseert.
Manoeuvre met Veerle Michiels & Chris Rotsaert
Manoeuvre met Veerle Michiels & Chris Rotsaert presenteren tijdens Kunst&Zwalm S.A.R.M.A. Landschapswandering. een collectieve landschapstekening, een aaneenschakeling van het gememoriseerd wandelen op de score van mentale landschappen, verteld en verbeeld door mensen van diverse origine.
Nele Fack
Nele Fack (Velzeke) is een visuele componist met een passie voor film en animatie. Ze is gespecialiseerd in videomapping, een projectietechniek die dimensie, beweging en illusie toevoegt aan statische objecten. Voor Kunst&Zwalm 2019 tracht ze de oude genius loci van het dorp Roborst te verbeelden.
Oracle
Oracle is een body-voice improvisatie-praktijk, gecreëerd door Caroline Daish (Brussel), Justine Maxelon (Brussel) en Michel Yang (Brussel). De uitvoerders communiceren met hun omgeving aan de hand van geluids- en bewegingscomposities die de grenzen tussen individuele emotionele expressies en gedeelde openbare ruimte aftasten. Voor Kunst&Zwalm transformeren ze het idee van de statische sculptuur naar een fysieke ontmoeting tussen mensen die Oracle uitvoeren.
Ruben Machtelinckx
Ruben Machtelinckx (Zwalm) is actief als een gitarist, alsook ook als een componist. Over het algemeen is zijn muziek geëvolueerd van zachte melodieën en folk-invloeden naar muziek met meer frictie en een verborgen ongemak. Voor Kunst&Zwalm maakt hij een klankdagboek over en voor het parcours van deze editie.
Shervin Kianersi Haghighi
Shervin Kianersi Haghighi (Brussel) onderzoekt hoe ‘onzichtbare performances’ onze dagelijkse handelingen zichtbaar kunnen maken. Haar werk situeert zich meestal in openbare of andere niet-kunstruimtes waar mensen geen kunstwerk verwachten te zien.
TAFEL
TAFEL (Zwalm/Gent/Brussel) is een collectief van Neri De Meester en Maud Gyssels. Het collectief is opgevat als een inhoudstafel waaraan je kan eten, werken, schrijven, tekenen en naaien. Door TAFEL te gebruiken, worden bepaalde onderwerpen en objecten gewaardeerd, zonder de voortdurende instabiliteit en verschuiving van hun betekenis te vergeten.
Various Artists
Various Artists (Brussels) is een fictief kunstenaarscollectief met 24 leden. Ze gebruiken het landschap en de openbare ruimte als een open studio voor nieuwe ideeën. Tijdens Kunst&Zwalm 2019 presenteert VA 21 voorstellen van artistieke interventies voor de editie van 2021. Het publiek wordt aangemoedigd om te stemmen voor het beste concept dat zal worden voorgesteld voor het programma van 2021. Hiermee kan het collectief het parcours onbegrensd benaderen en het publiek betrekken bij het fictieve landschap.