Praktische info 2019

Kunst & Zwalm 2019 vindt plaats tijdens de weekends van 31 augustus – 1 september, 7-8 september en 14-15 september.

Startplaats is de Sint-Dionysius Kerk in Roborst:
Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.
Hier kan een informatiebrochure en plan bekomen worden op zaterdag en zondag. Het startpunt is open van 13u tot 19u.

Tickets kan je ter plaatse aan het startpunt of online kopen.
Koop je tickets online via Eventbrite

Het traject is ongeveer 8 km lang en bevat heel wat landelijke paden en wegen. De route kan daarom best afgelegd worden te voet of per fiets (mits afstappen hier en daar). De toegankelijkheid voor rolstoelen kan niet overal gegarandeerd worden. Contacteer ons voor meer info.

Elke zaterdagavond is er een avondwandeling gepland (19:30-22:00). De plaatsen zijn beperkt, reserveren kan via info@kunst-en-zwalm.be. (Meer informatie hierover, zal via de website aangekondigd worden.)

Contact: info@kunst-en-zwalm.be


[ENGLISH]

Kunst & Zwalm 2019 takes place during the weekends 31 August – 1 September, 7-8 September and 14-15 September.

The starting point is the Sint-Dionysius Church in Roborst:
Borstekouterstraat 57, 9630 Roborst, Zwalm.
An information brochure and plan can be obtained on this location on Saturdays and Sundays. The starting point is open from 1 pm to 7 pm.

Tickets can be purchased at the starting point or online.

The route is approximately 8 km long and contains rural paths and roads. It is recommended to do the trajectory on foot or by bicycle (provided that you get off here and there). Accessibility for wheelchairs cannot be guaranteed everywhere. Contact us for more information.

Every Saturday evening, an evening walk is planned (19:30-22:00). The places are limited, reservations can be made via info@kunst-en-zwalm.be. (More information will be announced via the website soon.)

Contact: info@kunst-en-zwalm.be