FAQ 2019

Wandelen of fietsen?
De organisatie raadt aan om de route al wandelend af te leggen. Met de fiets is het mogelijk mits hier en daar afstappen op de onverharde wegen. De route is ongeveer 8km lang en maakt een lus, zodat je aan het einde opnieuw uitkomt aan het startpunt.
Rolstoelen en kinderwagens?
Onverharde wegen zijn aangegeven met een stippellijn op het plan dat bij de brochure zit. Voor rolstoelen of kinderwagens kunnen deze paden moeilijk berijdbaar zijn.
Openbaar vervoer?
Je kan het startpunt bereiken met trein tot Munkzwalm en vandaar te voet (ca 2km wandelen).
Pauze?
Er is een bar en een food truck aan het startpunt (Sint-Dionysiuskerk van Roborst) en halverwege de route is een rustpunt met koffie, thee, frisdrank en taart in de Sint-Antoniuskluis (Velzeke), waar ook een tentoonstelling is ingericht op de eerste verdieping.
Betaling?
Kinderen (tot 12 jaar) gratis toegang. Er kan enkel met cash geld betaald worden aan het startpunt en de bars. Tickets zijn wel online te koop via Eventbrite.
 
Walking or cycling?
The organisation advises you to walk the route. It is possible to take the bike, though you might need to go on foot now and then on the unpaved roads. The route is about 8km long and makes a loop, so that at the end you arrive at the starting point again.
Wheelchairs and prams?
Unpaved roads are marked with a dotted line on the map in the brochure. For wheelchairs or prams, these paths may be difficult to access.
Public transport?
You can reach the starting point by train to Munkzwalm and from there on foot (about 2km walk).
Break?
There is a bar and a food truck at the starting point (St. Dionysius Church of Roborst) and halfway along the route there is a resting place with coffee, tea and soft drinks and cakes in the Sint-Antonius Kluis (Velzeke), where there is also an exhibition on the first floor.
Payment?
Children (until 12 years old) free entrance. Only payment with cash is possible. Tickets can be bought online via Eventbrite.