BOEM vzw organiseert sinds 1997 Kunst & Zwalm, een tweejaarlijks kunst-event in Zwalm en omgeving. Het project nodigt kunstenaars uit om een nieuw in situ werk te maken of interventies uit te voeren in het landschap en bij de bewoners.

Kunst & Zwalm 2019 vindt plaats van zaterdag 31 augustus tot en met zondag 15 september.

Voor deze editie werkt BOEM samen met de Brusselse organisatie nadine vzw en nodigt zowel lokale en Brusselse kunstenaars uit om samen om een nieuw landschap te verbeelden. Loes Jacobs van nadine vzw is de curator van deze editie.

Het parcours van Kunst & Zwalm vormt een vrij canvas voor de deelnemende kunstenaars. Ze worden uitgenodigd om in het landschap te ‘wanderen’, of rondzwerven, verdwalen, afdwalen (zowel fysiek als mentaal), flaneren, etc. ‘Wandering’ kan in deze context gezien worden als een werkmethode, i.e. collectief de tijd nemen om de streek te verkennen, het verleden ervan te achterhalen en op zoek te gaan naar specifieke plaatsen waar nog ruimte voor interpretatie of ambiguïteit is.
Het landschap van de Zwalmstreek fungeert als een tijdelijke kunstenaarsstudio waarin diverse kunstdisciplines zullen samenkomen en met elkaar en het publiek in dialoog gaan.


[ENGLISH]

BOEM vzw has been organizing Kunst & Zwalm since 1997, a biennial art event in and around Zwalm. The project invites artists to create a new work in situ or to carry out interventions in the landscape and with the residents.

Kunst & Zwalm 2019 will take place from Saturday 31 August until Sunday 15 September.

For this edition, BOEM is teaming up with the Brussels organization nadine vzw. Both local and Brussels artists are invited to imagine a new landscape. Loes Jacobs from nadine vzw is the curator of this edition.

The Kunst & Zwalm route forms a free canvas for the participating artists. They are invited to ‘wander’ (both physically and mentally) in the landscape, to roam, get lost, stroll, etc. In this context, ‘wandering’ can be seen as a work method, i.e. collectively taking the time to explore the area, to discover its past and to look for specific places where there is still room for interpretation or ambiguity.
The landscape of the Zwalm region serves as a temporary artist’s studio in which various art disciplines will come together and enter into a dialogue with one another and the public.