30-31 augustus, 6-7 & 13-14 september 2025

Kunst & Zwalm is een tweejaarlijkse kunstroute in de Zwalmstreek, georganiseerd door BOEM vzw. Voor de editie 2025 werken we opnieuw samen met een extern team van curatoren, met name Kunstenplatform PLAN B. Leontien Allemeersch, Vincent Focquet en Ewoud Vermote hebben in eerdere projecten van PLAN B bewezen dat hun aanpak aanleunt bij de visie van K&Z. Ze zijn bekend van locatie-specifieke projecten, gekenmerkt door het collectieve, het niet-stedelijke en het kleinschalige. Als initiators van het lerend netwerk Areaal – waarbij kennis en ervaringen gedeeld worden rond rurale, artistieke praktijken– kunnen zij onze werking verder uitdiepen.

De curatoren kozen als thema voor K&Z ’25 ‘grond’, wat ook in Zwalm een actueel onderwerp is. Het ‘idyllische’ landschap waar het zo aangenaam wandelen is, bestaat uit weideland en akkers waarmee de boeren hun kost moeten verdienen en stukjes natuurgebied waarvoor Natuurpunt Zwalmvallei al jarenlang in de weer is. In de aanloop naar het toonmoment gedurende het laatste weekend van augustus en de twee eerste weekends van september 2025 gaan we het actuele debat over de grond niet uit de weg. Uit de gesprekken met lokale actoren en organisaties over de ‘staat van het rurale’ distilleren de curatoren drie thema’s die van belang zijn voor Zwalm. Rond elk van die thema’s zetten ze een ‘akker’ op, een ontwikkelingstraject met specifieke topics of intenties, waarrond ze samenwerken met een kunstenaar of een collectief. De ontwikkeling duurt vier seizoenen, zodat er tijd is om te wortelen in Zwalm. 

De drie akkers vormen de ruggengraat van het programma. Associërend op wat daar gebeurt, stelt Kunstenplatform PLAN B een programma met beeldende werken, performances en films samen. Zo ontstaat een lokaal gedragen, coherent en artistiek programma.

De deelnemende kunstenaars en collectieven worden later bekend gemaakt.