26-27 augustus, 2-3 & 9-10 september 2023

Kunst & Zwalm is een tweejaarlijkse kunstroute in de Zwalmstreek, georganiseerd door BOEM vzw. Net zoals de vorige edities kozen we opnieuw om met een extern team van curatoren te werken. Zowel manoeuvre als nadine zijn professionele actoren in het culturele veld van Vlaanderen en Brussel. De keuze om met stedelijke organisaties te werken is bewust: het vergroot ons netwerk en zichtbaarheid en geeft Kunst & Zwalm een belangrijke bovenlokale dimensie. 

De curatoren zetten als centraal thema ‘water’ voorop waardoor een actueel maatschappelijk debat opgenomen wordt in het creatieproces van deze editie. Het ‘idyllische’ landschap co-cureert mee: de focus op de kunstenaar als individu en als mens, wordt dit jaar verschoven naar ‘over water’. 

We stellen ons collectief de vraag:
Hoe kan kunst mee een bewustzijn vergroten over de realiteit van een landschap? Hoe kan kunst de (onzichtbare) realiteit van een ogenschijnlijk idyllisch landschap in de kijker zetten?  

De selectie van kunstenaars en collectieven gebeurde op basis van hun praktijk, gevoeligheid voor het onderwerp en de manier waarop ze hiermee aan de slag gaan, en de ervaring in het opzetten van in situ trajecten.