Deelnemende kunstenaars

Ada Van Hoorebeke, Amber Meulenijzer, Anna Raimondo, Buratinas & Caroline Daish & Emma Lee Harder & Mathilde Maillard, Does Vandousselaere & Charlotte Peys, Denitsa Todorova, Elen Braga, Hiroko Tsuchimoto, Homa Arkani, Karel Thienpont, Maarten De Vrieze, manoeuvre, Merel Stolker, Tamara Van San, Various Artists, Vermeir & Heiremans 

Ada Van Hoorebeke
In haar praktijk werkt Ada Van Hoorebeke (BE) met ambachtelijke technieken die gebaseerd zijn op natuurlijke kleurstoffen, zoals keramiek en batik. In haar werk gaat Ada op zoek naar manieren om haar eigen kleurstoffen te produceren met natuurlijke afvalstoffen. Haar installaties, waarbinnen sessies van textielverven, fotoshoots en performances plaatsvinden, bieden een platform voor uitwisseling en samenwerking. Dit aspect voegt een performatieve laag toe aan het werk.
Ada werkt samen met het platform manoeuvre.
Ada Van Hoorebeke
Amber Meulenijzer
Amber Meulenijzer (BE) onderzoekt in haar praktijk het spanningsveld tussen geluid en beeldende kunst. Door banale tristesse te combineren met alledaagse verwondering, intuïtie en een nieuwsgierigheid naar de grenzen en flexibiliteit van verschillende materialen, maakt ze werk dat het midden houdt tussen theater, cinematografie en poëzie. De rol van de stilte en van de toeschouwer krijgen een uitzonderlijk gewicht, spelend met aan- en afwezigheid.
Amber Meulenijzer
Anna Raimondo
Het werk van Anna Raimondo (IT/BE) is een medium voor ontmoetingen en uitwisselingen. Haar werkmethode is flexibel en variabel, waarbij het toevallige en het onvoorziene worden geaccepteerd. Een belangrijke strategie die ze in talrijke werken toepast, bestaat uit interventies in de openbare ruimte om ontmoetingen aan te moedigen. Dit materiaal voedt beelden, video's, radiofonische creaties, enzovoort. Haar feministische visie komt telkens in al haar werk naar voren. De voortdurende bevraging van de vrouwelijke identiteit vormt een verzet tegen de opsluiting ervan.
Anna Raimondo
Buratinas & Caroline Daish & Emma Lee Harder & Mathilde Maillard
Mathilde Maillard (FR/BE) groeide op in Saint-Nazaire en koestert sindsdien een verlangen naar de sfeer van zeehavens. Sinds 2011 werkt ze samen met het theatergezelschap l’Amicale: eerst als producent en projectcoördinator, daarna als actrice en auteur. In 2017 ontwikkelde ze Club Travail, een project om de intieme relaties tussen mensen en hun werk te onderzoeken.
Caroline Daish (AU/BE) werkt samen met kunstenaars in Europa en Australië aan performances voor film en theater, met als specialisatie stem. In 2011 ontwikkelde ze een trilogie van performances en geluidswerken over het thema ongrijpbaarheid en de notie van de ziel in de hedendaagse performance. In 2015 ontwikkelde ze samen met Michel Yang en Justine Maxelon de collectieve praktijk oracle. oracle is een improvisatiepraktijk die via de stem ruimtes leest.
Daish is eveneens betrokken bij YouYou Group, het Brussels vocaal performance ensemble dat in 2014 met de steun van performance-, film-, installatie- en geluidskunstenares Myriam Van Imschoot werd opgericht.
Ze worden vervoegd door danseres en zangeres Emma Lee Harder (FR/BE).
Buratinas (LT) is een klein bootje op zonne-energie dat nadine vzw (Brussel) ter beschikking stelt als atelierruimte voor kunstenaars. Kunstenaars worden onder de noemer Buratinas Captains uitgenodigd om de Belgische waterwegen te verkennen en te werken met en in dit specifieke landschap.
Mathilde Maillard
Caroline Daish
Denitsa Todorova
Denitsa Todorova presenteert een werk in het kader van de zaterdagavondwandeling op 2 september. "Denitsa Todorova werkt bijna altijd met grafiet op papier en creëert een abstracte wereld van zachte streken in zwart- en grijstinten. Met een unieke benadering van haar medium biedt ze de kijker een sluier, een doorgang naar talloze mogelijke betekenissen en dialogen, die de verbeelding prikkelen." (website Denitsa Todorova)
Does Vandousselaere & Charlotte Peys
Does Vandousselaere (BE) studeerde performancekunst aan het KASK. Hij bekijkt de wereld door de lens van economische en sociale rechten en tracht met bewegingen, interventies en tijdelijke constructies tussen te komen in de werkelijkheid. Charlotte Peys (BE) is gefascineerd door tekenen als een relationele en performatieve aangelegenheid. Ze beschouwt het als een mogelijk zichtbaar maken van onderliggende verbanden, het ontvouwen van ruimtes en plaatsen, het weven van relaties en het oprekken van de verbeelding. 
Charlotte Peys & Does Van Dousselaere
Elen Braga
Elen Braga (BR/BE) is een multimediakunstenaar, geïnteresseerd in thema’s die verband houden met haar menselijke zelf. In haar werk verkent ze begrippen als kracht, ambitie en veerkracht. Haar praktijk bouwt zich op aan de hand van zelfopgelegde taken en volgehouden arbeidsintensieve inspanningen. Ze verdiept zich in mythologische verhalen en onderzoekt hoe deze overleven in hedendaagse gedragingen en overtuigingen.
Elen Braga
Hiroko Tsuchimoto
Hiroko Tsuchimoto (JP/SE) is een beeldend kunstenaar die gevestigd is in Stockholm. Haar participatieve praktijken vinden plaats op het podium, in de openbare ruimte en in tussenruimten. Haar artistiek werk vestigt de aandacht op sporen en herhalingen in het dagelijks leven. Ze verweeft verhalen over verleden, heden en toekomst en brengt ze in situationele en fysieke contexten samen tot een collectieve, meertalige verbeelding.
Hiroko werkt samen met het platform manoeuvre.
Hiroko Tsuchimoto
Homa Arkani
Homa Arkani (IR/BE) verbeeldt in haar werk haar maatschappelijke zorgen. Haar kunstwerken trachten socio-politieke kwesties om te zetten in een poëtische en visuele vorm. Ze is geïnspireerd door Perzische poëzie, in het bijzonder de gedichten van de soefi-mysticus Rumi (1207-1273). In haar werk verwerkt ze wat poëzie voor haar betekent, van "zelfbegrip" tot "vreugdevol leven”. Haar werken willen de verbeelding van toeschouwer vergroten.
Homa werkt samen met het platform manoeuvre.
Homa Arkani
Karel Thienpont
Karel Thienpont (BE) is een beeldend kunstenaar die de kunst en de kunstwereld fileert en zijn eigen koers vaart via zijn vaak eigenzinnige schilderijen. Thienponts werk komt voort uit een onnavolgbare verbeeldingskracht en een naïeve speelsheid, geheel in de artistieke traditie van onder meer de CoBrA-beweging en van de Naïeve Kunst.
Karel werkt samen met het platform manoeuvre.
Karel Thienpont
Maarten De Vrieze
Maarten De Vrieze (BE) werkte in fabrieken als elektromechanieker en autonoom designer. Voordat hij kunstenaar werd, reisde hij de wereld rond op zijn fiets. Na zijn studies Autonome Vormgeving aan KASK Gent, werkte hij samen met kunstenaars en collectieven zoals Cão & Xilogravura, Haider Al Timimi, Simon Allemeersch en LucindaRa. Zijn zoektocht als kunstenaar is gericht op het dagdagelijks ‘zijn’ van de mens binnen een groter geheel. Met artistieke gebaren maakt hij voelbaar welke dominante vormen van macht onzichtbaar blijven en hoe dit de samenleving vormgeeft. Zijn werk omvat filmdocumentaires, interventies in de openbare ruimte, tentoonstellingen en scenografie.
Maarten De Vrieze
manoeuvre
manoeuvre is een beeldend platform voor kunstenaars en diverse gemeenschappen. Ze maken er collectief beeldend werk waar kunst, ambacht en het dagelijkse leven elkaar ontmoeten. manoeuvre bewoont een maakplek, de BOMA in de Bomastraat in Gent, waar collectieven zich ontwikkelen van binnen naar buiten.
Op MAAKPLEK wordt gewerkt met handmatige en trage technieken. Een kern van geëngageerde deelnemers en makers met diverse achtergronden ‘bewoont’ de plek en co-creëert er op vaste weekdagen. De deelnemers met migratieroots kennen specifieke technieken en wisselen deze uit met de expertise van de vaste kunstenaars. Naast textiel, wordt ook op andere ambachten en vergeten kennis ingezet, telkens op menselijke maat.
manoeuvre
Merel Stolker
Merel Stolker (NL/BE) bouwt haar kunstpraktijk rond menselijk contact. Onze relaties zijn iets wat we vaak als vanzelfsprekend zien, waardoor we zelden stilstaan bij alle sociale regels en normen die onze interacties onopgemerkt vormgeven. Merel voert als kunstenaar een doorlopend onderzoek naar sociaal contact, door het te bevragen en te verdiepen. Dit uit zich in een praktijk die zich bevindt op het kruispunt van performance, beeldende kunst en sociaal artistiek werk, steeds in co-creatie met verschillende participanten.
Merel werkt samen met manoeuvre, het Gentse platform voor co-creatieve praktijken.
Merel Stolker
Tamara Van San
Tamara Van San (BE) is een beeldend kunstenaar die vaak op monumentale schaal sculpturen en installaties vervaardigt. Vrijheid triomfeert bij Tamara. Uit plastic, keramiek, metaal en andere materialen ontstaan organische vormen in sterke kleuren. Haar visuele beeldtaal balanceert tussen formele abstractie, het herkenbare en het onbekende. Uitdagende vormen zoeken een zekere vreemdheid op, afwijkend van de norm.
Tamara Van San
Various Artists
Various Artists is een fictief kunstcollectief met 24 leden. Various Artists onderzoekt de duurzaamheid van de kunstenaar als merk. Hun praktijk stelt individueel auteurschap in vraag door experimenten met auto-generatieve kunstproductie en collectieve creatieprocessen. Alle onderzoeksthema's en artistieke praktijken smelten bij elk project tijdelijk samen tot multimediale installaties, vaak in samenwerking met andere kunstenaars.
Various Artists
Vermeir & Heiremans 
Het kunstenaarsduo Vermeir & Heiremans (BE) definieerde in 2006 hun eigen huis als kunstwerk, wat de basis werd voor een langdurige artistieke praktijk samen. Daarbij functioneert het 'huis als kunstwerk' als kader om in te zoomen op concepten zoals eigendom, publieke goederen en vormen van bestuur. Hun praktijk maakt gebruik van financiële instrumenten, historische referenties en van publieke wandelingen als performatieve methode. Vermeir & Heiremans beschouwen de kunstwereld als een microkosmos voor de dynamiek die zich ontwikkelt in de bredere samenleving en ontwikkelen in hun praktijk verschillende scenario's voor een herdistributie van waarde en nieuwe vormen van mutualisering. Vermeir & Heiremans zijn ook medeoprichters van Jubilee, een platform voor artistiek onderzoek.
Vermeir & Heiremans